کارشناس علوم جنایی

فرهنگ میرزایی

کارشناس علوم جنایی

فرهنگ میرزایی

کارشناس علوم جنایی

دل هر ذره را که بشکافی/آفتابش در میان بینی
«هاتف اصفهانی»

پیرامون زیستی ما پر از رمز و رازی است که
کلید حل آنها را "داریم" ولی نمی توانیم از آن
استفاده کنیم.

_فرهنگ میرزایی

آرشیو مطالب
روزنه های ارتباطی با نویسنده

۱ مطلب با موضوع «رسانه شناسی» ثبت شده است

اگر اهل مطالعه و کسب اطلاعات هستید صد در صد این نوع عبارات را دیده اید:

-افرادی که تا دیروقت بیدار می مانند؛ ضریب هوشی بالایی دارند!

راز پشت پرده این گونه عبارات چیست؟
هدف طراحان این جملات چیست؟

_فرهنگ میرزایی